KONTAKTY - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

KONTAKTY

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok
tel: 044 4331 621


RIADITEĽ SPOLOČNOSTI :
Ing. Milan Mojš

SEKRETARIÁT RIADITEĽA SPOLOČNOSTI :
Ing. Katarína Vicianová
tel: 044 4331 621

e-mail: sekretariat@vsr.sk
e-mail: katarina.vicianova@vsr.sk

INFORMÁTOR :
Janka Lajčiaková

tel: 044 4331 621

HLÁSENIA/PORUCHY :
mobil: 0905 607 138
e-mail: poruchy@vsr.sk


Úsek riaditeľa spoločnosti


ŠPECIALISTA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA,
POVERENEC INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU :
Mgr. Alena Šubjaková
mobil: 0915 161 961
e-mail: alena.subjakova@vsr.sk

TECHNICKÝ PRACOVNÍK INVESTÍCIÍ,
ŠPECIALISTA PRÍPRAVY a REALIZÁCIE EF :

Ing. Jozef Tvaruška
mobil: 0907 829 309
e-mail: jozef.tvaruska@vsr.sk

Úsek výrobno technický


NÁMESTNÍK VÝROBNO-TECHNICKÝ :
Ing. Ján Bednárik
e-mail: jan.bednarik@vsr.sk

HOSPODÁRSKE STREDISKO VODOVODY :
Bc. Miroslav Caban

mobil: 0905 583 668

e-mail: miroslav.caban@vsr.sk

Rastislav Macura
mobil: 0905 454 091
e-mail: rastislav.macura@vsr.sk


HOSPODÁRSKE STREDISKO KANALIZÁCIE A ČOV :
Ing. Milan Hadač

mobil: 0911 176 209

e-mail: milan.hadac@vsr.sk

HOSPODÁRSKE STREDISKO SLUŽIEB :
Miroslav Brtko
mobil: 0905 231 780
e-mail: miroslav.brtko@vsr.sk

VYJADRENIA (ŽIADOSTI) INFORMÁCIE K TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII :
Dávid Homola
mobil: 0917 105 821
e-mail: david.homola@vsr.sk

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK :

Bc. Matej Haluška
mobil: 0917 400 603
e-mail: matej.haluska@vsr.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE :
Ing. Andrea Dujavová
mobil: 0905 454 092
e-mail: andrea.dujavova@vsr.sk

Úsek obchodno-ekonomický


NÁMESTNÍK OBCHODNO-EKONOMICKÝ :
Ing. Zuzana Buntová Bočeková
e-mail: zuzana.buntova@vsr.sk

REFERÁT ODBYTU :
Dana Beňová
mobil: 0918 926 341
e-mail: dana.benova@vsr.sk

REFERÁT FAKTURÁCIE :
Veronika Homolová
mobil: 0915 492 848
e-mail: veronika.homolova@vsr.sk

REFERÁT MAT.-TECH.ZABEZPEČENIA :
Mgr. Ľudmila Macíková
mobil: 0905 261 101
e-mail: ludmila.macikova@vsr.sk

REFERENT PERSONALISTIKY :
Helena Dvorská

mobil: 0917 147 629
e-mail: helena.dvorska@vsr.sk

Aktualizované

Návrat na obsah