Majetkoprávne - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Majetkoprávne

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače > Zmluvy

P.č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Zmluvná cena s DPH v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.
Húska Juraj
Hrušková 513/2  
034 01 Liptovský Mikuláš
Zriadenie vecného bremena v k. ú Ivachnová
13,40.-
03.08.2016
24.08.2016
2.
Maarová Oľga
Súmračná 3259/10
821 02 Bratislava
Zriadenie vecného bremena v k. ú Ivachnová
6,68.-
23.08.2016
21.09.2016
3.
Radecká Eugénia
Pod Stráňou 845/14
028 01 Trstená
Zriadenie vecného bremena v k. ú Ivachnová
6,68.-
08.06.2017
23.06.2017
4.
Ďurčiová Gabriela
034 83 Ivachnová č. 62
Zriadenie vecného bremena v k. ú Ivachnová
139,52.-
08.06.2017
23.06.2017
5.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
277,50.-
20.11.2017
21.11.2017
6.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
109,80.-
20.11.2017
21.11.2017
7.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
271,35.-
20.11.2017
21.11.2017
8.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
360,90.-
20.11.2017
21.11.2017
9.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
109,80.-
20.11.2017
21.11.2017
10.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
393,60.-
20.11.2017
21.11.2017
11.
Dobrík Peter
Dielno   1371/17
034 84 Liptovské   Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
285,90.-
20.11.2017
21.11.2017
12.
Jacko Ladislav
 
Pod Skálím 1545/51
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
670,44.-
20.11.2017
21.11.2017
13.
Bobáľová Mária
 
Borodáčová 307/45
 040 17 Košice
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
196,44.-
20.11.2017
21.11.2017
14.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
43,92.-
20.11.2017
21.11.2017
15.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
360,84.-
20.11.2017
21.11.2017
16.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
109,80.-
20.11.2017
21.11.2017
17.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
20,46.-
04.12.2017
06.12.2017
18.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
9,18.-
04.12.2017
06.12.2017
19.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
10,98.-
04.12.2017
06.12.2017
20.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
10,98.-
04.12.2017
06.12.2017
21.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
26,52.-
04.12.2017
06.12.2017
22.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
232,86.-
04.12.2017
06.12.2017
23.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
26,52.-
04.12.2017
06.12.2017
24.
Matajová Jozefína
 
Pod Kopanicami 1381/4
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
622,32.-
04.12.2017
06.12.2017
25.
Mrvová Anna
 
Dielno 1366/7
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
351,24.-
04.12.2017
06.12.2017
26.
Iváková Magdaléna
 
Hlavná 112/18
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
443,94.-
04.12.2017
06.12.2017
27.
Gejdošová Emília
 
Dielno 1375/25
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
339,96.-
04.12.2017
06.12.2017
28.
Gejdoš Milan a  
 
Gejdošová Emília
 
Dielno 1375/25
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
243,54.-
04.12.2017
06.12.2017
29.
Slamka Marek, Ing.  a  
 
Slamková Elena, Ing.
 
Vyšnianská ulica 1453/6
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
304,32.-
04.12.2017
06.12.2017
30.
Kelčík Peter
 
Hlavná ulica 148/55
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
271,35.-
04.12.2017
06.12.2017
31.
Sliacka Anna
 
Likavka 461
 034 95 Likavka
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
360,90.-
04.12.2017
06.12.2017
32.
Dvorský Ján, Ing.
 
Nižnianska ulica 341/43
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
466,86.-
04.12.2017
06.12.2017
33.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 1357/2
30,72.-
07.12.2017
12.12.2017
34.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 151/4
13,74.-
07.12.2017
12.12.2017
35.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku  
 
v k. ú. Liptovské Sliače
277,50.-
07.12.2017
12.12.2017
36.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Liptovské Sliače
73,20.-
07.12.2017
12.12.2017
37.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 151/4
9,18.-
07.12.2017
12.12.2017
38.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 1357/2
20,46.-
07.12.2017
12.12.2017
39.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 572
284,52.-
07.12.2017
12.12.2017
40.
Ondrejka Milan
 
Do Zúbrej 517/2
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 972
296,82.-
07.12.2017
12.12.2017
41.
Dvorský Marián a  
 
Dvorská Marta
 
Hlavná ulica 156/71
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
436,98.-
07.12.2017
12.12.2017
42.
Maďarová Ľudmila
 
Hlavná ulica 99/44
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
216,24.-
07.12.2017
12.12.2017
43.
Huntoš Pavol, Bc.
 
Liptovská 2112/3
 
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
196,62.-
07.12.2017
12.12.2017
44.
Švidroň Karol  a  
 
Švidroňová Anna
 
Liptovská Osada 305
 
034 73 Liptovská Osada
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
232,86.-
07.12.2017
12.12.2017
45.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 54
213,66.-
07.12.2017
12.12.2017
46.

     
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 626
172,86.-
07.12.2017
12.12.2017
47.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
267,48.-
07.12.2017
12.12.2017
48.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 151/4
9,18.-
07.12.2017
12.12.2017
49.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 1357/2
20,46.-
07.12.2017
12.12.2017
50.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok
56,61.-
11.12.2017
12.12.2017
51.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače
10,98.-
11.12.2017
12.12.2017
52.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
73,20.-
11.12.2017
12.12.2017
53.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
121,08.-
11.12.2017
12.12.2017
54.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
267,48.-
11.12.2017
12.12.2017
55.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
79,62.-
11.12.2017
12.12.2017
56.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
172,86.-
11.12.2017
12.12.2017
57.
Vicianová Ľudmila
 
Stredná Roveň 1271/18
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
391,62.-
7.12.2017
12.12.2017
58.
Fričová Viera
Školská ulica 926/1
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela  č. 621
121,08.-
09.01.2018
09.01.2018
59.
Fričová Viera
Školská ulica 926/1
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela  č. 981/2
630,24.-
09.01.2018
09.01.2018
60.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 628
125,24.-
09.01.2018
09.01.2018
61.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 585
119,12.-
09.01.2018
09.01.2018
62.
Ovad Miroslav
J. Hanulu 1081/113
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 623
73,20.-
09.01.2018
09.01.2018
63.
Sleziak Pavol
Dielnice 818/62
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 1891/1
338,40.-
09.01.2018
09.01.2018
64.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 589
535,00.-
09.01.2018
09.01.2018
65.

Kúpna zmluva podielu pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 585
27,64.-
09.01.2018
09.01.2018Aktualizované

Návrat na obsah