Majetkoprávne III. - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Majetkoprávne III.

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače > Zmluvy
P.č.
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Predmet zmluvy
Zmluvná cena s DPH v €
Dátum uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
395.

Hlavná 22/198
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 541
7,36.-
06.06.2019
10.06.2019
396.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 550/1 a 561/1
12,80.-
06.06.2019
10.06.2019
397.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 559/501
6,72.-
06.06.2019
10.06.2019
398.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 559/501
23,56.-
06.06.2019
10.06.2019
399.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 541
30,72.-
06.06.2019
10.06.2019
400.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
15,36.-
06.06.2019
10.06.2019
401.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 548/1
2,32.-
06.06.2019
10.06.2019
402.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
6,48.-
06.06.2019
10.06.2019
403.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545, 552/1
6,40.-
06.06.2019
10.06.2019
404.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
4,20.-
06.06.2019
10.06.2019
405.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 566/1
3,76.-
06.06.2019
10.06.2019
406.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 558/1
2,12.-
06.06.2019
10.06.2019
407.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 536/1
1,28.-
06.06.2019
10.06.2019
408.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
4,20.-
06.06.2019
10.06.2019
409.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
6,84.-
06.06.2019
10.06.2019
410.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 184
55,56.-
06.06.2019
10.06.2019
411.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 183
13,28.-
06.06.2019
10.06.2019
412.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 536/1
0,44.-
06.06.2019
10.06.2019
413.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1, 561/1
3,60.-
11.06.2019
11.06.2019
414.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/501
0,44.-
11.06.2019
11.06.2019
415.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 541
2,08.-
11.06.2019
11.06.2019
416.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 70/2
312,42.-
11.06.2019
11.06.2019
417.
Ondrejka Pavol
 
Ondrejka Peter
 
Ondrejková Irena
 
Dielno  1377/29
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače,
 
C KN parcela č. 66/1 a 67/1
87,50.-
 
175,02.-
 
87,50.-
29.07.2019
30.7.2019
418.
Brčíková Helena
 
Lúčky č. 556
 
034 82 Lúčky
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany, E KN parcela č. 2927
8,26.-
04.09.2019
5.9.2019
419.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2670
51,28.-
24.10.2019
24.10.2019
420.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2472/2
104,54.-
24.10.2019
24.10.2019
421.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 916/1
815,79.-
24.10.2019
24.10.2019
422.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2670
102,57.-
24.10.2019
24.10.2019
423.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 189
3,92.-
06.11.2019
06.11.2019
424.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 473
15,42.-
06.11.2019
06.11.2019
425.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 2545/1
419,18.-
06.11.2019
06.11.2019
426.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 473
278,10.-
06.11.2019
06.11.2019
427.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 2472/2
104,54.-
06.11.2019
06.11.2019
428.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 2464/1
183,82.-
06.11.2019
06.11.2019
429.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 2462/1
157,73.-
06.11.2019
06.11.2019
430.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 179
20,18.-
06.11.2019
06.11.2019
431.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 2537/2
21,94.-
06.11.2019
06.11.2019
432.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 2537/1
62,93.-
06.11.2019
06.11.2019
433.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 2472/2
104,54.-
06.11.2019
06.11.2019
434.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 2668
87,66.-
06.11.2019
06.11.2019
435.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 2668
87,66.-
06.11.2019
06.11.2019
436.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 473
19,87.-
06.11.2019
06.11.2019Aktualizované

Návrat na obsah