Zmluvy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmluvy

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov > Rôzne

P.č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Zmluvná cena s DPH v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
44,92.-
23.08.2016
07.09.2016
2.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 191/501
6,56.-
23.08.2016
07.09.2016
3.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 193/4
16,04.-
13.10.2016
20.10.2016
4.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/502
14,00.-
26.09.2016
31.10.2016
5.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/502
14,00.-
26.09.2016
31.10.2016
6.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/502
14,00.-
05.10.2016
31.10.2016
7.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/502
7,00.-
27.10.2016
31.10.2016
8.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 187
15,20.-
17.02.2017
13.04.2019
9.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 187
3,40.-
17.02.2017
13.04.2019
10.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 187
5,04.-
17.02.2017
13.04.2019
11.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 187
1,72.-
17.02.2017
13.04.2019
12.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 534/6
35,28.-
17.02.2017
13.04.2019
13.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 193/4
32,04.-
02.03.2017
13.04.2017
14.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
8,96.-
12.05.2017
17.05.2017
15.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 187
10,12.-
02.03.2017
17.05.2017
16.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 187
5,04.-
02.03.2017
17.05.2017
17.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 534/6
44,12.-
02.03.2017
17.05.2017
18.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 191/501
1,60.-
02.03.2017
17.05.2017
19.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
4,48.-
02.03.2017
17.05.2017
20.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 191/501
1,00.-
02.03.2017
17.05.2017
21.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
4,48.-
08.03.2017
17.05.2017
22.

Mierová 40
821 05 Bratislava-Ružinov
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 191/501
1,00.-
08.03.2017
17.05.2017
23.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/502
14,00.-
08.06.2017
26.07.2017
24.
Tulinský Stanislav
Liptovská Štiavnica č. 319
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena pozemku v k. ú. Liptovská Štiavnica,
C KN parcela  č. 2004
579,00.-
09.01.2018
09.01.2018
25.
Moravčík Peter
Na ohrady 59/15, Liptovská Štiavnica,
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Liptovská Štiavnica,
C KN parcely č. 3415/1, 3415/3,  3415/4, 3415/7, 3415/9-13
2 235,00.-
17.01.2018
17.01.2018
26.
Čutková Eleonóra
Liptovská Štiavnica č. 278
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovská Štiavnica,
C KN parcela  č. 2005
1089,00.-
28.02.2018
28.02.2018
27.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ľubochňa, C KN parcela  č. 496/2
181,62.-
23.10.2018
29.10.2018
28.
Mesto Ružomberok Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Ružomberok
 
C KN parcely č. 14075/2, 14049/61
2 874,72.-
09.05.2019
05.06.2019
29.

Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Ružomberok
C KN parcely č. 14076/24,14076/29,14076/31
1 770,00.-
09.07.2019
10.7.2019
30.
CEZ0257/2019
Dodatok č.1 ku zmluve o Zriadení vecného bremena zo dňa 15.07.2019
918,00.-
10.10.2019
15.10.2019Aktualizované

Návrat na obsah