HSK poskytuje tieto služby - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

HSK poskytuje tieto služby

PRE ZÁKAZNÍKOV > Poskytované služby > Odkanalizovanie
  • čistenie kanalizačných stôk iných správcov kanalizácií

  • čistenie kanalizačných prípojok

  • čistenie uličných vpustí pre správcov komunikácií

  • vývoz žúmp

  • vytýčenie trás kanalizácie v správe a.s.

  • dodávka a montáž kanalizačných prípojok (v spolupráci so strediskom, vykonávajúcim stavebnú činnosť)

Aktualizované

Návrat na obsah