Zmluvy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmluvy

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov > VDJ Biely Potok

P.č.

Zmluvná strana

Predmet zmluvy/dodatku

Zmluvná (kúpna)cena v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
96,80.- €
16.04.2015
14.05.2015
2.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
1.709,87.- €
16.04.2015
14.05.2015
3.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
854,84.- €
16.04.2015
14.05.2015
4.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
854,84.- €
16.04.2015
14.05.2015
5.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
854,84.- €
16.04.2015
14.05.2015
6.
   
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
854,84.- €
05.01.2017
08.02.2017
7.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
401,72. - €
9.4.2018
11.4.2018
8.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
401,72 - €
31.7.2020
3.8.2020


Aktualizované

Návrat na obsah