Majetkoprávne I. - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Majetkoprávne I.

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače > Zmluvy

P.č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Zmluvná cena s DPH v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.
ZVB/84/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 1244
12,84.-
12.05.2017
17.05.2017
2.
ZVB/85/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 1244
6,38.-
03.04.2017
17.05.2017
3.
KZ/86/2018
Predaj a kúpa časti (podielu) pozemku  v k. ú. Ružomberok,  E KN parcela č. 1244
21,34.-
12.05.2017
17.05.2017
4.
KZ/87/2018
Predaj a kúpa časti (podielu) pozemku  v k. ú. Ružomberok,  E KN parcela č. 1244
10,57.-
03.04.2017
17.05.2017
5.

 032 12 Dúbrava

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
277,50.-
20.11.2017
21.11.2017
6.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
109,80.-
20.11.2017
21.11.2017
7.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
271,35.-
20.11.2017
21.11.2017
8.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
360,90.-
20.11.2017
21.11.2017
9.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
109,80.-
20.11.2017
21.11.2017
10.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
393,60.-
20.11.2017
21.11.2017
11.
Dobrík Peter
Dielno   1371/17
034 84 Liptovské   Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
285,90.-
20.11.2017
21.11.2017
12.
Jacko Ladislav
Pod Skálím 1545/51
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
670,44.-
20.11.2017
21.11.2017
13.
Bobáľová Mária
Borodáčová 307/45
 040 17 Košice

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
196,44.-
20.11.2017
21.11.2017
14.

 013 11 Lietavská Lúčka

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
43,92.-
20.11.2017
21.11.2017
15.

 032 15 Partizánska Ľupča

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
360,84.-
20.11.2017
21.11.2017
16.

 034 01 Ružomberok

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
109,80.-
20.11.2017
21.11.2017
17.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
20,46.-
04.12.2017
06.12.2017
18.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
9,18.-
04.12.2017
06.12.2017
19.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
10,98.-
04.12.2017
06.12.2017
20.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
10,98.-
04.12.2017
06.12.2017
21.

 032 15 Partizánska Ľupča

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
26,52.-
04.12.2017
06.12.2017
22.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
232,86.-
04.12.2017
06.12.2017
23.

 032 15 Partizánska Ľupča

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
26,52.-
04.12.2017
06.12.2017
24.
Matajová Jozefína
Pod Kopanicami 1381/4
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
622,32.-
04.12.2017
06.12.2017
25.
Mrvová Anna
Dielno 1366/7
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
351,24.-
04.12.2017
06.12.2017
26.
Iváková Magdaléna
Hlavná 112/18
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
443,94.-
04.12.2017
06.12.2017
27.
Gejdošová Emília
Dielno 1375/25
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
339,96.-
04.12.2017
06.12.2017
28.
Gejdoš Milan a  
Gejdošová Emília
Dielno 1375/25
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
243,54.-
04.12.2017
06.12.2017
29.
Slamka Marek, Ing.  a
Slamková Elena, Ing.
Vyšnianská ulica 1453/6
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
304,32.-
04.12.2017
06.12.2017
30.
Kelčík Peter
Hlavná ulica 148/55
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
271,35.-
04.12.2017
06.12.2017
31.
Sliacka Anna
Likavka 461
 034 95 Likavka

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
360,90.-
04.12.2017
06.12.2017
32.
Dvorský Ján, Ing.
Nižnianska ulica 341/43
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
466,86.-
04.12.2017
06.12.2017
33.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 1357/2
30,72.-
07.12.2017
12.12.2017
34.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 151/4
13,74.-
07.12.2017
12.12.2017
35.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  
 
v k. ú. Liptovské Sliače
277,50.-
07.12.2017
12.12.2017
36.

Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Liptovské Sliače
73,20.-
07.12.2017
12.12.2017
37.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 151/4
9,18.-
07.12.2017
12.12.2017
38.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 1357/2
20,46.-
07.12.2017
12.12.2017
39.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 572
284,52.-
07.12.2017
12.12.2017
40.
Ondrejka Milan
Do Zúbrej 517/2
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 972
296,82.-
07.12.2017
12.12.2017
41.
Dvorský Marián a  
Dvorská Marta
Hlavná ulica 156/71
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
436,98.-
07.12.2017
12.12.2017
42.
Maďarová Ľudmila
Hlavná ulica 99/44
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
216,24.-
07.12.2017
12.12.2017
43.
Huntoš Pavol, Bc.
Liptovská 2112/3
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
196,62.-
07.12.2017
12.12.2017
44.
Švidroň Karol  a  
Švidroňová Anna
Liptovská Osada 305
034 73 Liptovská Osada
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
232,86.-
07.12.2017
12.12.2017
45.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 54
213,66.-
07.12.2017
12.12.2017
46.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 626
172,86.-
07.12.2017
12.12.2017
47.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
267,48.-
07.12.2017
12.12.2017
48.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 151/4
9,18.-
07.12.2017
12.12.2017
49.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 1357/2
20,46.-
07.12.2017
12.12.2017
50.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok
56,61.-
11.12.2017
12.12.2017
51.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače
10,98.-
11.12.2017
12.12.2017
52.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
73,20.-
11.12.2017
12.12.2017
53.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
121,08.-
11.12.2017
12.12.2017
54.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
267,48.-
11.12.2017
12.12.2017
55.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
79,62.-
11.12.2017
12.12.2017
56.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
172,86.-
11.12.2017
12.12.2017
57.
Vicianová Ľudmila
Stredná Roveň 1271/18
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
391,62.-
7.12.2017
12.12.2017
58.
Fričová Viera
Školská ulica 926/1
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela  č. 621
121,08.-
09.01.2018
09.01.2018
59.
Fričová Viera
Školská ulica 926/1
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela  č. 981/2
630,24.-
09.01.2018
09.01.2018
60.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 628
125,24.-
09.01.2018
09.01.2018
61.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 585
119,12.-
09.01.2018
09.01.2018
62.
Ovad Miroslav
J. Hanulu 1081/113
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 623
73,20.-
09.01.2018
09.01.2018
63.
Sleziak Pavol
Dielnice 818/62
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 1891/1
338,40.-
09.01.2018
09.01.2018
64.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 589
535,00.-
09.01.2018
09.01.2018
65.

Kúpna zmluva podielu pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 585
27,64.-
09.01.2018
09.01.2018
66.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 1425/2
25,65.-
12.05.2017
20.06.2017
67.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 654
1,26.-
08.06.2017
20.06.2017
68.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 651/5
15,93.-
08.06.2017
20.06.2017
69.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 1435/2
526,68.-
23.08.2017
12.09.2017
70.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 681
69,30.-
23.08.2017
12.09.2017
71.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 680
82,35.-
03.04.2017
27.04.2017
72.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 661
7,83.-
10.04.2017
27.04.2017
73.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 662
25,47.-
10.04.2017
27.04.2017
74.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 663/3
101,52.-
10.04.2017
27.04.2017
75.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 702
1,00.-
10.04.2017
27.04.2017
76.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 702
10,17.-
10.04.2017
27.04.2017
77.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 681
82,25.-
10.04.2017
27.04.2017
78.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 669
41,04.-
10.04.2017
27.04.2017
79.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 651/5
3,96.-
10.04.2017
27.04.2017
80.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 1416/1
23,40.-
10.04.2017
27.04.2017
81.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 1400/2
7,20.-
10.04.2017
27.04.2017
82.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 1425/2
15,30.-
26.01.2018
29.1.2018
83.
Haászová Katarína, Ing.
 
Hollého 1844/18
 
927 05 Šaľa - Veča
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 589
535,00.-
26.01.2018
29.1.2018
84.
Benčová Janka, Ing.
 
Záhumnie 222/94
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1367
92,64.-
26.01.2018
29.1.2018
85.
Šimček Peter
 
Stupy 1463/15
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 2465/5, E KN parcela č. 3039/1,
164,16.-
26.01.2018
29.1.2018
86.
Juráš Peter a Jurášová Helena
 
Dolná Roveň 1304/22
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 110/1, 3088/12, 110/4
554,58.-
26.01.2018
29.1.2018
87.
Likavčanová Janka
 
Vyšnianska ulica 1433/46
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1566,
133,35.-
26.01.2018
29.1.2018
88.
Likavčanová Janka
 
Hrbky 115/35
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1566,
133,35.-
26.01.2018
29.1.2018
89.

Jarná ulica 467/118
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1566,
62,64.-
26.01.2018
29.1.2018
90.

Kúpna zmluva časti pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 585
193,80.-
20.02.2018
21.2.2018
91.

Kúpna zmluva časti pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 585
27,78.-
20.02.2018
21.2.2018
92.

Kúpna zmluva časti pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 585
27,78.-
20.02.2018
21.2.2018
93.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 4072/4
41,80.-
20.02.2018
21.2.2018
94.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 4072/4
41,80.-
20.02.2018
21.2.2018
95.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 585
119,12.-
20.02.2018
21.2.2018
96.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 585
119,12.-
20.02.2018
21.2.2018
97.

Zriadenie vecného   bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č.   976/2,5,7
10,98.-
20.02.2018
21.2.2018
98.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 4072/4
41,80.-
20.02.2018
21.2.2018
99.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 564
29,22.-
20.02.2018
21.2.2018
100.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 628
62,64.-
28.02.2018
28.02.2018
101.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 556
269,70.-
28.02.2018
28.02.2018
102.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 553/1
468,84.-
28.02.2018
28.02.2018
103.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 541/2
35,16.-
28.02.2018
28.02.2018
104.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcely č. 525/2 a 526
30,72.-
28.02.2018
28.02.2018
105.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN  parcely č. 525/2 a 526
30,72.-
28.02.2018
28.02.2018
106.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN  parcely č. 525/2 a 526
30,72.-
28.02.2018
28.02.2018
107.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
1,60.-
28.02.2018
28.02.2018
108.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
1,60.-
28.02.2018
28.02.2018
109.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 553/1
234,42.-
28.02.2018
28.02.2018
110.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
1,60.-
28.02.2018
28.02.2018
111.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
1,60.-
06.03.2018
06.03.2018
112.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 564
116,88.-
06.03.2018
06.03.2018
113.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 575
316,38.-
06.03.2018
06.03.2018
114.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 575
210,96.-
06.03.2018
06.03.2018
115.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 540/2
353,43.-
06.03.2018
06.03.2018
116.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače,
E KN parcely č. 525/2 a č. 526
76,74.-
06.03.2018
06.03.2018
117.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1599/3 a E KN parcely č. 536/2 a 537/2
627,60.-
06.03.2018
06.03.2018
118.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 579
180,24.-
06.03.2018
21.02.2018
119.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
25,68.-
14.03.2018
14.03.2018
120.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 523
103,68.-
14.03.2018
14.03.2018
121.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
25,68.-
14.03.2018
14.03.2018
122.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 564
116,88.-
14.03.2018
14.03.2018
123.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 560
420,18.-
14.03.2018
14.03.2018
124.
ZVB/72/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 541/2
35,16.-
14.03.2018
14.03.2018
125.
ZVB/73/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 541/2
35,16.-
14.03.2018
14.03.2018
126.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 557
245,34.-
14.03.2018
14.03.2018
127.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcely č. 628
62,64.-
14.03.2018
14.03.2018
128.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 561
272,52.-
14.03.2018
14.03.2018
129.
ZVB/70/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1555/1
279,96.-
14.03.2018
14.03.2018
130.
ZVB/69/2018
Hlavná ulica 98/46
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 971/1
298,80.-
14.03.2018
14.03.2018
131.
ZVB/74/2018
Hlavná ulica 162/83
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1560
301,14.-
20.03.2018
20.03.2018
132.
ZVB/74/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 575
316,38.-
20.03.2018
20.03.2018
133.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 560
420,18.-
20.03.2018
20.03.2018
134.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 556
269,70.-
20.03.2018
20.03.2018
135.
ZVB/78/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1539
289,50.-
27.03.2018
27.03.2018
136.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
77,08.-
27.03.2018
27.03.2018
137.
ZVB/81/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 553/1
234,42.-
27.03.2018
27.03.2018
138.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 564
29,22.-
27.03.2018
27.03.2018
139.
ZVB/82/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1061
261,54.-
12.04.2018
13.4.2018
140.
ZVB/83/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1569/1
256,56.-
12.04.2018
13.4.2018
141.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 568
30,18.-
12.04.2018
13.4.2018
142.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1599/8
100,05.-
12.04.2018
13.4.2018
143.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
1,08.-
19.03.2018
13.4.2018
144.
ZVB/89/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1599/8
100,05.-
23.04.2018
27.4.2018
145.
ZVB/90/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1599/2
232,08.-
23.04.2018
27.4.2018
146.
ZVB/91/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1536/3
293,46.-
23.04.2018
27.4.2018
147.
ZVB/92/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 557
245,34.-
23.04.2018
27.4.2018
148.
ZVB/94/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Lisková,
 
E KN parcela č. 3544/501
814,70.-
23.04.2018
27.4.2018
149.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 525/2 a 526
76,74.-
23.04.2018
27.4.2018
150.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 525/2 a 526
76,74.-
23.04.2018
27.4.2018
151.

Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Liptovské Sliače
7 654,46.-
18.05.2018
21.5.2018
152.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 146
66,84.-
18.05.2018
21.5.2018
153.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Madočany, E KN parcela č. 2927
10,71.-
15.05.2018
21.5.2018
154.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
3,20.-
18.05.2018
21.5.2018
155.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Lisková,
 
E KN parcela č. 3544/503
162,95.-
18.05.2018
21.5.2018
156.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Lisková,
 
E KN parcela č. 3544/503
162,95.-
18.05.2018
21.5.2018
157.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 552/1
450,42.-
18.05.2018
21.5.2018
158.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 556
89,94.-
18.05.2018
21.5.2018
159.
ZVB/99/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany,
 
E KN parcela č. 2883
105,77.-
18.05.2018
21.5.2018
160.
ZVB/96/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 661
31,32.-
18.05.2018
21.5.2018
161.
ZVB/96/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 663/3
101,52.-
18.05.2018
21.5.2018
162.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany,
 
E KN parcela č. 2926
39,62.-
18.05.2018
21.5.2018
163.

Lisková 546
034 81 Lisková
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Lisková,
 
E KN parcela č. 3544/503
162,95.-
18.05.2018
21.5.2018
164.
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZVB/42/2018
Vypustenie zriadenia vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 110/1, zmena ceny
345,12.-
22.05.2018
22.05.2018
165.
ZVB/100/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1531/2
289,86.-
22.05.2018
22.05.2018
166.

Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcely č. 2418 a 2419
29,16.-
22.05.2018
22.05.2018
167.

Pod   zvonicou 1621/3
Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcely č. 2418 a 2419
29,16.-
22.05.2018
22.05.2018
168.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Lisková,
 
E KN parcela č. 3544/503
162,95.-
22.05.2018
22.05.2018
169.
ZVB/101/2018
I. Houdeka 1941/47
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany,
 
C KN parcela č. 149
97,02.-
22.05.2018
22.05.2018
170.
ZVB/102/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany,
 
C KN parcela č. 139
298,69.-
22.05.2018
22.05.2018
171.
ZVB/103/2018
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany,
 
C KN parcela č. 158/3
185,71.-
28.05.2018
29.05.2018
172.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 585
196,02.-
28.05.2018
29.05.2018
173.

Kúpna zmluva podielu pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 585
27,64.-
28.05.2018
29.05.2018
174.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany,
 
E KN parcela č. 2876
167,51.-
04.07.2018
09.07.2018
175.
ZVB/104/2018
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany,
 
C KN parcela č. 41/1
109,97.-
04.07.2018
09.07.2018
176.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany,
 
E KN parcela č. 2927
8,26.-
04.07.2018
09.07.2018
177.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Liptovské Sliače,
 
E KN parcela č. 2418
29,16.-
04.07.2018
09.07.2018
178.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Liptovské Sliače,
 
E KN parcela č. 2418
29,16.-
04.07.2018
09.07.2018
179.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany,
 
E KN parcela č. 2879
114,31.-
08.08.2018
08.08.2018
180.
ZVB/106/2018
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Lisková  E KN parcela č. 631/2
37,90.-
08.08.2018
08.08.2018
181.

Zriadenie vecného bremena v k. ú Ivachnová,
 E KN parcela č. 638/5
417,60.-
17.02.2017
16.03.2017
182.

Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
11,12.-
17.10.2018
17.10.2018
183.

Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 553/1
13,88.-
17.10.2018
17.10.2018
184.
ZVB/121/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 182
139,52.-
17.10.2018
17.10.2018
185.

Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
0,76.-
17.10.2018
17.10.2018
186.

Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
2,92.-
17.10.2018
17.10.2018
187.

Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
5,96.-
17.10.2018
17.10.2018
188.

Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 181
3,16.-
17.10.2018
17.10.2018
189.

Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 197
41,92.-
17.10.2018
17.10.2018
190.

Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
41,92.-
17.10.2018
17.10.2018
191.

Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 181
1,60.-
17.10.2018
17.10.2018
192.

Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 197
1,24.-
17.10.2018
17.10.2018
193.
ZVB/119/2018
Zriadenie vecného   bremena k pozemku
  
v k.   ú. Madočany,
  
E KN parcela č. 2926
39,62.-
17.10.2018
17.10.2018
194.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
 E KN parcela č. 556
89,94.-
17.10.2018
17.10.2018
195.
ZVB/120/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
 CKN parcela č. 4111
93,06.-
17.10.2018
17.10.2018
196.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 545, 552/1
4,96.-
29.10.2018
12.11.2018
197.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
1,80.-
29.10.2018
12.11.2018
198.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
1,04.-
29.10.2018
12.11.2018
199.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
9,20.-
29.10.2018
12.11.2018
200.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 195/502
11,12.-
29.10.2018
12.11.2018
201.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
1,24.-
29.10.2018
12.11.2018
202.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 190
0,44.-
29.10.2018
12.11.2018
203.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
0,12.-
29.10.2018
12.11.2018
204.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
1,04.-
29.10.2018
12.11.2018
205.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
1,84.-
29.10.2018
12.11.2018
206.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
0,28.-
29.10.2018
12.11.2018
207.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 197
1,24.-
29.10.2018
12.11.2018
208.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
0,52.-
29.10.2018
12.11.2018
209.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 181
1,60.-
29.10.2018
12.11.2018
210.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 191/503
13,40.-
29.10.2018
12.11.2018
211.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
0,96.-
29.10.2018
12.11.2018
212.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
 
E KN parcela č. 629
512,24.-
17.10.2018
12.11.2018
213.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 188
7,80.-
31.10.2018
15.11.2018
214.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 189
13,20.-
31.10.2018
15.11.2018
215.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 185
4,36.-
31.10.2018
15.11.2018
216.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
0,36.-
31.10.2018
15.11.2018
217.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 190
2,64.-
31.10.2018
15.11.2018
218.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
0,60.-
31.10.2018
15.11.2018
219.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 189
3,92.-
31.10.2018
15.11.2018
220.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 236/2
4,20.-
31.10.2018
15.11.2018
221.
ZVB/122/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 196/501
114,68.-
31.10.2018
15.11.2018
222.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 537/3
1,64.-
31.10.2018
15.11.2018
223.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 190
5,28.-
31.10.2018
15.11.2018
224.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
1,24.-
31.10.2018
15.11.2018
225.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
4,92.-
31.10.2018
15.11.2018
226.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 190
5,28.-
31.10.2018
15.11.2018
227.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 537/3
8,12.-
31.10.2018
15.11.2018
228.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
1,24.-
31.10.2018
15.11.2018
229.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 185
4,36.-
31.10.2018
15.11.2018
230.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
5,24.-
31.10.2018
15.11.2018
231.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
3,76.-
31.10.2018
15.11.2018
232.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
5,28.-
31.10.2018
15.11.2018
233.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
5,84.-
09.11.2018
16.11.2018
234.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
0,60.-
09.11.2018
16.11.2018
235.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 185
4,36.-
09.11.2018
16.11.2018
236.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
4,92.-
09.11.2018
16.11.2018
237.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
3,68.-
09.11.2018
16.11.2018
238.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 190
15,80.-
21.11.2018
21.11.2018
239.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
2,48.-
21.11.2018
21.11.2018
240.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 192 a 193/5
28,16.-
21.11.2018
21.11.2018
241.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 181
15,82.-
21.11.2018
21.11.2018
242.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 197
2,48.-
21.11.2018
21.11.2018
243.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
4,20.-
21.11.2018
21.11.2018
244.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
3,92.-
21.11.2018
21.11.2018
245.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
1,24.-
19.12.2018
19.12.2018
246.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 190
5,28.-
19.12.2018
19.12.2018
247.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 537/3
1,64.-
19.12.2018
19.12.2018
248.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
4,92.-
19.12.2018
19.12.2018
249.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 197
39,48.-
19.12.2018
19.12.2018
250.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
4,20.-
19.12.2018
19.12.2018
251.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
0,28.-
03.01.2019
04.01.2019
252.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
8,96.-
03.01.2019
04.01.2019
253.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 191/501
1,60.-
03.01.2019
04.01.2019
254.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
10,48.-
03.01.2019
04.01.2019
255.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
1,72.-
03.01.2019
04.01.2019
256.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 194/501
0,88.-
03.01.2019
04.01.2019
257.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
2,12.-
03.01.2019
04.01.2019
258.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
5,24.-
03.01.2019
04.01.2019
259.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
0,40.-
03.01.2019
04.01.2019
260.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
6,32.-
03.01.2019
04.01.2019
261.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 197
13,16.-
03.01.2019
04.01.2019
262.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské  Sliače, E KN parcela č. 585
119,12.-
03.01.2019
04.01.2019
263.

   
Kúpa časti pozemku v k. ú. Liptovské  Sliače, E KN parcela č. 585
27,64.-
03.01.2019
04.01.2019
264.

 
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1 a E KN 561/1
15,72.-
21.01.2019
21.01.2019
265.

 
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 193/3
19,20.-
21.01.2019
21.01.2019
266.

 
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 541
9,04.-
21.01.2019
21.01.2019
267.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 534/6
8,84.-
21.01.2019
21.01.2019
268.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/501
23,76.-
21.01.2019
21.01.2019
269.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
5,64.-
21.01.2019
21.01.2019
270.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/501
3,36.-
21.01.2019
21.01.2019
271.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1 a E KN 561/1
6,40.-
21.01.2019
21.01.2019
272.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
3,40.-
21.01.2019
21.01.2019
273.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 541
3,68.-
21.01.2019
21.01.2019
274.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 194/501
0,88.-
21.01.2019
21.01.2019
275.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
11,68.-
21.01.2019
21.01.2019
276.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
3,76.-
21.01.2019
21.01.2019
277.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 543/502
20,04.-
31.01.2019
18.02.2019
278

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 638/6
1 179,64.-
31.01.2019
18.02.2019
279.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 193/3
19,20.-
31.01.2019
18.02.2019
280.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
8,76.-
31.01.2019
18.02.2019
281.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 236/2
8,44.-
31.01.2019
18.02.2019
282.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 541
9,04.-
31.01.2019
18.02.2019
283.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 550/1 a 561/1
15,72.-
31.01.2019
18.02.2019
284.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 638/5
208,80.-
11.03.2019
15.03.2019
285.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
0,72.-
11.03.2019
15.03.2019
286.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
2,36.-
11.03.2019
15.03.2019
287.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1 a 561/1
53,32.-
11.03.2019
15.03.2019
288.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 536/1
2,28.-
11.03.2019
15.03.2019
289.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 545 a 552/1
3,20.-
11.03.2019
15.03.2019
290.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
2,12.-
11.03.2019
15.03.2019
291.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
1,16.-
11.03.2019
15.03.2019
292.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
3,40.-
11.03.2019
15.03.2019
293.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 550/1 a 561/1
2,16.-
11.03.2019
15.03.2019
294.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 541
1,24.-
11.03.2019
15.03.2019
295.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 559/501
1,12.-
11.03.2019
15.03.2019
296.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 542/501
8,40.-
03.01.2019
15.03.2019
297.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/501
5,24.-
03.01.2019
15.03.2019
298.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 537/4
49,48.-
11.03.2019
15.03.2019
299.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 536/1
1,28.-
11.03.2019
15.03.2019
300.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
1,24.-
11.03.2019
15.03.2019
301.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 197
6,56.-
11.03.2019
15.03.2019
302.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 194/501
0,88.-
11.03.2019
15.03.2019
303.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 541
26,36.-
11.03.2019
15.03.2019Aktualizované

Návrat na obsah